Succesvolle seniorenmakelaar in Assen krijgt vervolg na pilot

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

De pilot rond de seniorenmakelaar in Assen, een samenwerking tussen woningcorporatie Actium en de gemeente Assen, is een groot succes gebleken. Na een proefperiode van 2 jaar krijgt het initiatief een vervolg. De seniorenmakelaar helpt oudere inwoners van Assen bewust te worden van de implicaties van het ouder worden op hun woonsituatie en helpt hen bij het maken van keuzes hieromtrent.

Het succes van de seniorenmakelaar

De seniorenmakelaar heeft tot eind 2023 al ruim 470 keukentafelgesprekken gevoerd met ouderen. Uit deze gesprekken zijn ongeveer 80 verhuizingen naar een meer passende woning gerealiseerd. Anderen hebben ervoor gekozen hun woning aan te passen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Sommigen hadden voldoende aan de informatie die de seniorenmakelaar kon geven.

Wethouder Jan Broekema is opgetogen over de resultaten: “We zijn blij dat de pilot een succes is geworden. De seniorenmakelaar helpt ouderen vooruit te kijken en stappen te nemen. Zo kunnen ze anticiperen op het ouder worden en op tijd hun huis aanpassen voor de toekomst of verhuizen, als dat een betere oplossing is.”

De rol van de seniorenmakelaar

De seniorenmakelaar helpt ouderen met het vroegtijdig nadenken over hun huidige en toekomstige woonwensen. Hij of zij denkt mee over veranderende woonlasten bij een verhuizing, kent het aanbod van seniorenwoningen in Assen en weet welke kleine aanpassingen er gedaan kunnen worden in de huidige woning om deze veiliger te maken.

De pilot is in 2022 opgestart met een subsidie van het preventiefonds. Nu het succes is aangetoond, hebben de gemeente Assen en woningcorporatie Actium structureel geld gereserveerd voor het werk van de seniorenmakelaar.